1 Jaar Corona ...

Ook ons Federatiekoor ontkomt nog steeds niet aan de beperkingen die zijn opgelegd vanwege het coronavirus. Sterker nog, alles wijst erop dat wij met de koorzang helemaal achteraan bungelen voor zover veiligheid en voorschriften aan de orde zijn. U, onze luisteraar, zult nog even geduld moeten oefenen voordat U weer kunt genieten van een majestueuze 4-stemmige Hoogmis, een sfeervol Kerstconcert of een andere hoogstaande uitvoering. 

Lees meer

Kerstverrassing

Als kerstverrassing voor haar koorleden en leden van de sympathisantenvereniging ‘Les Amis de Cècile’, bracht het bestuur van de KMK/CCK'74-Federatie een Kerst-CD uit, met daarop een selectie van de mooiste kerstliederen uit 10 jaar Kerstconcerten in de St. Pauluskerk.
Deze muzikale verrassing werd, vergezeld van een mooie fles ‘Cecilia-wijn', samen met een Kerstgroet bij de leden thuisbezorgd.

Lees meer