1 en 1 = één!

Tijdens een feestelijke ceremonie tijdens de jaarvergadering van KMK werd de officiële Vaststellingsovereenkomst door de Dagelijks Besturen van Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 en CCK’74 Esch-Lemiers ondertekend om de officiële samenvoeging van beide koren definitief te bekrachtigen.

Ondertekening overeenkomstEen samenwerking waar vier jaren ‘snuffelperiode’ aan vooraf ging welke uiteindelijk resulteerde in volle tevredenheid over samenwerking en inmiddels gegroeide vriendschapsbanden, om uiteindelijk te komen tot één samen zingend Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 | CCK’74 Vaals.

1 en 1 = Een