2e Jaar Corona ... nu Omicron variant

Ook ons Federatiekoor ontkomt nog steeds niet aan de beperkingen die zijn opgelegd vanwege het coronavirus. Sterker nog, alles wijst erop dat wij met de koorzang geduld moeten beoefenen voor zover veiligheid en voorschriften aan de orde zijn.

U, onze luisteraar, zult ook nog even moeten afwachten voordat U weer kunt genieten van een majestueuze 4-stemmige Hoogmis, een sfeervol concert of een andere hoogstaande uitvoering. Inmiddels missen wij zelf de persoonlijke contacten met u, onze toehoorders, met uw aanwezigheid tijdens uitvoeringen en de vele enthousiaste reacties. Wij zijn dankbaar dat velen ons in deze moeilijke tijd blijven steunen.

Ondanks alle beperkingen zijn we achter de schermen druk doende met repeteren via Zoom om, zodra het weer mogelijk is, in het openbaar te kunnen optreden. We hopen dat we dit jaar eindelijk weer de mogelijkheid krijgen om onze jubilarissen te vieren, de dit jaar 185e “Ceciliadag" weer kunnen beleven en zelfs het ook in 2021 misgelopen Kerstconcert weer mogen uitvoeren, maar ook om de Heilige Missen in de St. Pauluskerk weer op te luisteren.

Ondanks het feit dat fysieke repetities nu nog niet mogelijk zijn, weet onze dirigent zijn mannen zelfs thuis, achter de computer te enthousiasmeren, getuige de vele aanwezigheid van zoveel zangers in “thuisquarantaine" op de wekelijkse repetitie avond.
Inmiddels hopen wij u zo spoedig mogelijk weer te mogen ontmoeten.

Hou Vols en blijf gezond!

2 Jaar Corona... nu Omicron variant