Weer van ons laten horen...

Weer van ons laten horen...De Corona pandemie en alles wat daarmee samenhangt, zal ongetwijfeld ook voor u in het afgelopen jaar zijn impact hebben gehad. Ook voor het koor is deze periode niet eenvoudig geweest. Bestuur, dirigent en leden hebben veel creativiteit en flexibiliteit moeten inzetten om de doelstellingen van het koor, n.l. oefenen, zingen en mooie muziek maken voor Vaals en verre omgeving te kunnen realiseren.

De repetities hebben we grotendeels via ZOOM gerealiseerd, waarbij een groot gedeelte van de leden elke maandagavond trouw plaats nam achter de computer. Op het gebied van optredens en concerten hebben wij door de bekende factoren niet veel aan sponsoren en publiek kunnen bieden. Desondanks mochten wij toch uw donatie van het afgelopen jaar ontvangen, waarvoor wij u zeer erkentelijk zijn.

Zo langzamerhand wordt er steeds meer mogelijk.
Daarom kunnen we gelukkig ook steeds meer positief nieuws melden:

  • De repetities zijn weer begonnen! Het volledige koor repeteert weer fysiek op de maandagavond.
  • De voorbereidingen voor de uitvoering van de Krönungsmesse van Mozart zijn in volle gang. We gaan er nog steeds van uit dat de uitvoering zal plaatsvinden op 19 juni 2022.

Afhankelijk van de coronamaatregelen zullen wij vanaf november weer van ons LATEN HOREN, het koor in volle bezetting of een ensemble zoals reeds in de St. Pauluskerk opgetreden is.

  • Hoogmis Allerheiligen Pauluskerk 01 nov.
  • Hoogmis Patroonsfeest CCK’74 Lemiers 06 nov.
  • Hoogmis Patroonsfeest St. Cecilia 21 nov.
  • Hoogmis Pauluskerk 05 dec.
  • Kerstconcert Vaals 12 dec.
  • Kerstmis Catharinakerk Lemiers 24 dec.
  • Nachtmis 1e kerstdag Pauluskerk.
  • Hoogmis 2e kerstdag Pauluskerk.

Het bovenstaande overzicht geeft u een goede indruk van onze voorbereidingen hiervoor. Wij verheugen ons u hierbij te ontmoeten. Zoals u ziet hebben de restricties van de coronamaatregelen ons er niet van weerhouden om zo actief mogelijk te blijven. Dit heeft uiteraard ook de nodige kosten met zich meegebracht.

Deze kosten kwamen nog bovenop de uitgaven die wij in een regulier jaar ook al zouden hebben. Daarom doen wij ook dit jaar weer een beroep op u. U kunt het voortbestaan van ons koor helpen garanderen door het doen van een donatie.
Mocht u overwegen ons ook dit jaar weer met een donatie te ondersteunen. Dan ontvangen wij die graag per bankoverschrijving op rekening NL84 RABO 0152599428 t.n.v. KMK Cecilia1837 Vaals onder vermelding van: Donatie 2021.

Namens het bestuur en leden heel hartelijk dank voor uw bijdrage.