Jubileumviering en erepenning Vaals

Zondag 28 mei 2017 was het dan eindelijk zover. Na de vele aankondigingen over de festiviteiten rondom de jubilarissen en de prachtige artikelen van burgemeester R. van Loo en pastoor Broekhoven over de historie van het koor, werd niet alleen de 180ste verjaardag van het koor gevierd, maar werd ook een 7-tal jubilarissen in het zonnetje gezet.

Een eerbiedwaardige leeftijd voor een koor met een eveneens eerbiedwaardig aantal jubilarissen. Met twee gouden jubilarissen, de heren Jozef Hermans en Peter Schillings, en 5 zilveren, de heren Peter Kohnen, Jaques Ramaekers, Gerrie Cransveld, Hans van Workum en Karl-Heinz Zander, werden in totaal 225 lidmaatschapsjaren vertegenwoordigd en gevierd.

Na een bijzondere uitvoering van de mis van Franz Assenmacher in de St. Pauluskerk, waarop alle superlatieven van toepassing zijn en waar elders in dit blad meer aandacht aan wordt besteed, werd in “De Suisse” gezamenlijk met echtgenotes en genodigden op een gepaste wijze stilgestaan bij al deze heuglijke gebeurtenissen.

Na een kopje koffie en een broodje volgde een uitgebreide toespraak van voorzitter John Schwanen. Ondanks de levensverhalen die over de jubilarissen in het Vaalser Weekblaadje waren gepubliceerd en ’s morgens tijdens de H. Mis nog eens werden aangevuld door pastoor Broekhoven, wist hij nog bijzondere anekdotes toe te voegen. Wat met name opviel was dat er bij alle 7 jubilerende koorleden sprake was van een enorme toewijding, trouw en inzet voor de vereniging. Volgens de voorzitter zou het zonder mannen van deze statuur niet mogelijk zijn om enerzijds 180 jaar oud te worden en anderzijds de prestaties te leveren waar het koor tot op de dag van heden borg voor staat. Passend bij een 50-jarig jubileum werd door de voorzitter aan de heer Peter Schillings het erelidmaatschap van het koor aangeboden hem nogmaals roemend om zijn jarenlange bijzondere activiteiten voor de vereniging. De heer Jozef Hermans is door eerdere bijzondere verdiensten al erelid van het koor.

Daarna volgde een toespraak van voorzitter Herman Janssen van het KNZV-rayon Limburg die het koor en de jubilarissen feliciteerde met de respectievelijke verjaardagen. Hij memoreerde dat recent onderzoek nog eens duidelijk heeft uitgewezen dat het Vaalser mannenkoor tot een van de oudste koren van Nederland behoort. Aan de jubilarissen werden de toebehorende oorkonden en speldjes uitgereikt.

Ondanks tropische temperaturen werd de receptie goed bezocht en waren er tal van felicitaties uit het Vaalser verenigingsleven, het kerkbestuur en particulieren.

De burgemeester, vergezeld door wethouder De Graauw, was uiteraard ook aanwezig om namens de gemeente de jubilarissen en het koor te feliciteren. Verder had de burgemeester nog een speciale verassing voor de heer Peter Schillings. Vanwege zijn jarenlange inzet voor zowel het koor als diverse andere organisaties in Vaals werd aan hem de zilveren erepenning van de gemeente Vaals uitgereikt.

De dag werd op “Ceciliaanse” wijze afgesloten met een hapje en een drankje.

Tijdens de H. Mis werd duidelijk dat de zangkwaliteiten van het koor bovengemiddeld mogen worden genoemd.

Tijdens de overige festiviteiten van deze dag werd duidelijk dat er bij de “Cecilia” sprake is van een hechte gemeenschap waar vriendschap en samenzijn hoog in het vaandel staan en waar, ondanks de tijdgeest, tot op heden sprake is van een bloeiende en stabiele vereniging.


Tot slot een gedicht uit 1954 ter ere van twee gouden jubilarissen van Johan Kunkels dat in de kronieken van het koor is gevonden:

Os Vols veriert jans in et kott
Noe 50 joar üer Sängersblott
Va jedder Völser wäet üer bewondert
Öm dat üer zwei e half joar hondert
Treu stongt vöer Verein en Sang
En vöer der Völser Heemat klang,
Op üech is jedder Völser stolz
Düer sött jeschnäe ues et betste holz
E naam van Vols waert üer veriert
En hüj met richtig jold jeziert.
Vüer hoeffe dat der Herrjott üech ernannt
Vöer in jesondheet ze viere et dijamant
Als dichter met eng nakse krüng
Joen ich övver hegge en züng
Vöer üech ze wönsche völ jeluk
Al ben isch als Sänger eng jroesse kruk

Der ädappelsbüll, Johan Kunkels