2 Gouden Jubilarissen bij KMK Cecilia 1837

Gouden Jubilarissen 2017In het kader van het 180 jarig jubileum gaat het Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 zondag 28 mei a.s. een buitengewone uitvoering verzorgen in de St.Pauluskerk te Vaals. U leest meer hierover elders in dit blad. Zoals eerder aangekondigd worden er op die dag ook 7 jubilarissen gehuldigd. De 5 zilveren jubilarissen zijn reeds aan U voorgesteld.
Hieronder geven wij U een inzicht in de twee 50 -jarige jubilarissen, die beiden kunnen terug zien op een indrukwekkende zangcarrière.

Jubilarissenfeest 2017Jozef Hermans
Al op heel jonge leeftijd bleek Jozef Hermans ( Joep voor zijn vrienden) voorbestemd om zanger te worden. Als 8 jarige knaap zong hij al op straat
“op der Huujel” zijn favoriete lied “Droomland”. Zoals in deze contreien gebruikelijk ging Joep op 14 jarige leeftijd naar de OVS, de Ondergrondse Vakschool. Hij was amper 18, toen hij zangles nam bij de grote zangpedagoog Leo Ketelaars, en bij de veel te jong overleden dirigent en muziek docent Herman Jussen. Ook heeft Joep lessen gevolgd bij John Bröcheler, met wie hij ook nog concerten heeft gegeven. Samen met Fer Frings (bas) en John Bröcheler (bariton) vormde hij in zijn jonge jaren het Cecilia trio, dat regelmatig de drie stemmige mis van Lorenzo Perosi uitvoerde, bij huwelijksmissen en jubilea. Dit trio werd gezien als het visitekaartje van het koor. Jozef Hermans zong zowel bij de Zuid Nederlandse Opera alsook bij het Stadt Theater in Aken. Nadat hij in Aken bij de General Muziekdirektor had moeten voorzingen, werd hij direct aangenomen als “Chorsänger mit solisticher Verpflichtung”. Toen Jozef deze stap maakte, schreef hij in 1975 in het verenigingsblad “de Sjtemjabel” een dankwoord aan het koor en zijn zangersvrienden. Hij beloofde zo mogelijk het koor te blijven dienen ondanks zijn beroepsmatige verplichtingen in Aken. Jozef heeft die belofte waargemaakt, en de mijlpaal van 50 jaar Ceciliaan gerealiseerd, waarvoor grote waardering. Tijdens zijn verdere loopbaan heeft Jozef Hermans vele gastrollen vervuld in diverse opera huizen. Vooral Verdi, Puccini, en met name Richard Wagner waren zijn favoriete componisten. Ook heeft hij als gast in 1982 een jaar op de Bayreuther Festspiele gezongen, onder grote dirigenten, zoals Georg Szolti van de Opera van Boedapest en James Levine van de Metropolitan van New York. Jozef schat, dat hij alles bij elkaar aan zo’n 5000 uitvoeringen zijn medewerking heeft verleend.
Een geheel ander deel van het muziekleven van Jozef Hermans betreft de kerkmuziek. Als 12 jarige kreeg hij reeds lessen in Gregoriaans bij de oude Heer Knittel, voormalig dirigent van Cecilia. Jozef heeft in zijn carrière bij Cecilia liefst 8 dirigenten zien komen en gaan. Ondanks dat hij veel buiten zijn woonplaats Vaals moest zingen, en daarnaast veel tijd moest investeren als mantelzorger, is hij toch steeds zijn Cecilia trouw gebleven.
Voor het Koninklijk Mannenkoor is Jozef vele jaren een schier onmisbare
1e. tenor solist geweest, die in ontelbare uitvoeringen van het koor steeds bereid was om die rol met veel verve op zich te nemen.
De lange en indrukwekkende carrière van Jozef Hermans is niet ongemerkt voorbij gegaan. Voor zijn verdiensten is hij meerdere malen onderscheiden.
Voor zijn grote verdiensten voor de kerkzang en het gregoriaans ontving hij de Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Voor zijn verdiensten in Duitsland werd hij onderscheiden met de Johanniter Orde. Verder is hij in het bezit van de zilveren eremedaille van de gemeente Vaals, en last but not least lid van verdiensten van het Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 Vaals. Wij hopen nog lang van de mooi tenorstem van Jozef Hermans in ons koor te mogen genieten.

Peter Schillings
Er wordt weleens gezegd : geen mens is onmisbaar, en niemand is onvervangbaar. Hoe waar die woorden ook mogen zijn, je moet er toch niet aan denken hoe ons koor er zou uitzien zonder mensen als Peter Schillings. Het unieke van deze jubilaris is, dat hij gedurende vele jaren niet alleen een grote impact heeft in bestuur en organisatie van het koor, maar ook, - en zeker zo belangrijk, - als dragende bariton en met name als solist bij ontelbare uitvoeringen van ons Koninklijk Mannenkoor, zowel bij religieuze, alsook bij profane muziek. Hoe vaak heeft hij nabestaanden troost gebracht , door met zijn sonore en warme bariton “de Bank” of “de Heemetschtadt” te zingen, bij een uitvaartdienst. Met zijn bijzonder timbre weet hij steeds weer zijn gehoor te boeien. Veel Vaalsenaren vragen zich af “woa hat dea jong die sjtem vaan”. Het zit in de genen. Moeder Jana Ketelaars had een prachtige stem, en zijn oom was de alom bekende concertzanger en zang pedagoog Leo Ketelaars. Vermeldenswaard is ook zijn bijdrage aan het gezellig samenzijn van het koor na concerten en uitvoeringen en zijn spontane omgang met jong en oud en met alle rangen en standen.
Menige Vaalser vereniging heeft veel steun gehad van Peter bij het organiseren van evenementen, in die jaren meestal in feesttenten of paviljoens. Hij was niet alleen leverancier, maar hij stond ook op de meest onmogelijke uren van de dag klaar om de helpende hand te bieden, daar waar nodig.
Het opnoemen van alle taken en werkzaamheden die Peter voor het koor verricht, zou alleen al een hele bladzijde vullen. Daarom volstaan wij met een globale opsomming. Daarbij moet men zich realiseren, dat Peter Schillings naast het koor ook nog in het Vaalser zakenleven een belangrijke en jarenlange rol van betekenis heeft gespeeld. Drankenhandel Schillings in de Koperstraat, later aan het “Sjaanes,” en daarna weer in de Koperstraat was in Vaals en omstreken een begrip, zowel in de horeca als bij particulieren. In 1998 vond Peter het welletjes, deed de zaak over en trad tot 2005 in dienst bij Brand’s Bierbrouwerij als accountmanager. Hier was hij overigens ook lid en solist van het Brand koor, dat onder leiding stond van onze huidige dirigent Emmanuël Pleijers.
In het Vaalser zakenleven liet hij zich niet onbetuigd. In alle mogelijke functies was Peter actief. Om enkele te noemen : 25 jaar bestuurslid Ondernemers vereniging Vaals, Organisatie Ullemarkt, waarvan 10 jaar als voorzitter, Stichting Feestverlichting, Lozo afd. Vaals, Vaals Promotion, etc. etc. En als je nu denkt dat Piet een vergadertijger was, niets is minder waar. Vooral de handen uit de mouwen, was en is nog steeds zijn devies.
Zo werkt hij ook in het koor. Vanaf 2003 is hij onafgebroken lid van het bestuur, terwijl hij van 2004 tot 2009 tevens de voorzittershamer hanteerde. Op dit moment is hij als voorzitter van de Evenementen commissie, namens het bestuur verantwoordelijk voor de organisatie van alle evenementen en uitvoeringen, en als voorzitter van de Muziekcommissie doet hij samen met dirigent en commissieleden voorstellen aan het bestuur inzake de muzikale programmering. Daarnaast is Peter met zijn ervaring de vraagbaak van voorzitter en bestuursleden, maar ook van veel leden. Kortom, hij is een centrale figuur in ons koor. Hij kent de leden, en de leden kennen hem. Hij schroomt ook niet om leden terecht te wijzen, indien nodig. Hij kan zijn boosheid amper verbergen als hij ziet dat iemand de kantjes ervan af loopt.
Samenvattend, het zei herhaald : niemand is onmisbaar en niemand is onvervangbaar. Maar we hopen toch dat Peter Schillings nog vele jaren zijn unieke rol in ons aller Cecilia blijft vervullen. Châpeau voor een groot verenigingsman.