Jubilarissenfeest KMK Cecilia, Zondag 15 mei 2022

Ruim twee jaar hadden de mannen van het Koninklijk Mannenkoor Cecilia — KMK/CCK’74 Federatie geduld moeten oefenen, maar eindelijk bracht 15 mei 2022 de victorie en mocht de spanning, opgebouwd in vele maanden “droog zingen” achter de computer, worden omgezet in klank.

Jubilarissen 2022Dirigent Emmanuël Pleijers probeerde zijn mannen nog uit te dagen door hen te vragen of ze na zo’n lange tijd nog wel konden zingen. Dat lieten de mannen zich niet zeggen.
De bevestiging kreeg de dirigent per omgaande geleverd tijdens de Jubilarissen-Hoogmis in de St. Pauluskerk.
Het jubilarissenfeest begon volgens traditie met het thuis ophalen van de jubilarissen, door koorleden met hun eigen auto’s, die duidelijk op zaterdagavond nog door de wasstraat waren geloodst. De auto’s schitterden in de zon, net zoals de instrumenten van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia.
Na het inzingen in de Suisse werden jubilarissen en koor door de Koninklijke Harmonie St. Cecilia begeleid naar de St. Pauluskerk. Door een erehaag van zangers werden de jubilarissen en hun partners naar hun plaatsen geleid. In een goed gevulde St. Pauluskerk was het moment gekomen voor koor en orgel.
Voor de jubilarissenmis had de dirigent gekozen voor de prachtige 4-stemmige mis van Charles Gounod, met Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei en de mooie tussenzang “Oh Salutaris Hostia”. De hoogmis voor deze bijzondere gelegenheid moest natuurlijk geopende worden met het “Schäfers Sonntagslied “ met o.a de tekst: “Dass ist der Tag des Herrn”. De hele kerk galmde toen de 50 zangers uit volle borst aanzetten. Het was inderdaad: “Der Himmel öffnet sich”.
Dirigent Emmanuël Pleijers had een prachtig programma samengesteld, waaraan door het koor intens was geoefend, zoals de prachtige compositie van Paul Huber: “Psalm 45”.
Emmanuel leek de zangers aan een touwtje te hebben. Een simpele aanwijzing of zelfs een geplaatste uitdrukking was voldoende om zijn mannen te laten volgen. De ene keer een ragfijn hemels pianissimo, dan weer uit volle borst, de sonore volle klank, waar dit koor zo bekend voor is in wijde omgeving.
Het absolute pronkstuk in deze schitterende muzikale performance was ongetwijfeld bariton Peter Schillings met zijn vertolking van het “Halleluja” van componist en voormalig Cecilia-dirigent Mathieu Prange. Met zijn prachtige bariton-stem wist hij, begeleid door het koor, zelfs de hoge noten in dit moeilijke stuk te meesteren. Chapeau!
Het “Klapt in de Handen“ van H. Clemens was dan ook het enige mogelijke sluitstuk om dit Hoogmis-concert af te sluiten.
Hopelijk waren de aanwezige burgemeester H. Leunessen en wethouder J.P. Kompier net zo onder de indruk als het enthousiaste publiek.

Na de mis werden de jubilarissen weer met auto’s vervoerd, nu naar de Suisse, waar koffie en broodjes de inwendige mens konden versterken.
Het was ook nu aan de tijd om de jubilarissen Marcel Wolff 25 jaar, Alois Meesters 40 jaar, Wil Rademakers 40 jaar, Bert Delnoije 50 jaar, Lou Labriaire 50 jaar, Wiel Vluggen 50 jaar en Hans Prange 70 jaar persoonlijk in het zonnetje te zetten en hen te bedanken voor de grote en langdurige verdiensten voor het koor.
Hierna kon iedereen de jubilarissen feliciteren totdat vicevoorzitter Jo Ernes het woord nam en het verassende woord sprak: John Schwanen is vanaf nu niet alleen voorzitter, maar ook ere-voorzitter van Koninklijk Mannenkoor Cecilia.
Het bestuur en de leden hadden n.l. besloten om voorzitter John Schwanen wegens zijn grote inzet voor het koor het ere-voorzitterschap te verlenen.
Een luid applaus volgde!
Aansluitend aan de interne huldiging volgde de receptie voor de externe genodigden.
Daarna was het de beurt aan de jubilarissen om met echtgenotes en familie tezamen met de overige koorleden nog wat gezellige uurtjes door te brengen en te genieten van het heerlijke warme en koude buffet.
Aangezien gezelligheid geen tijd kent, was het in de Suisse nog lang gezellig.

We kunnen op een uitermate geslaagde dag terugkijken.

J.L.

Foto: Foto Kaldenbach Vaals