Het Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 Vaals/Federatie KMK-CCK’74 tijdens de Corona pandemie

Wij, het federatiekoor KMK Cecilia 1837 Vaals/CCK ’74 Lemiers konden in maart 2020 niet bevroeden hoeveel impact de corona pandemie op ons dagelijks leven kon hebben.
Voor veel mensen bracht deze pandemie veel leed en pijn. Onze gedachte zijn bij hen die op een of andere wijze ermee te maken hebben of hebben gehad.
Toch hebben we als Federatiekoor zoveel als mogelijk getracht om het contact met de leden en de sympathisanten te behouden.

Vanaf het moment dat de lockdown in maart 2020 werd afgekondigd hebben we de repetities via Zoom gehouden onder de deskundige leiding van onze dirigent Emmanuël Pleijers. Toen in juli de maatregelen enigszins werden versoepeld hebben we in 2 groepen weer fysiek kunnen repeteren. Dat was helaas van korte duur, slechts enkele weken later vielen we weer terug op de Zoom repetities.

Om het contact met onze zangers in stand te houden hebben we op 28 augustus 2020 een wandeling met lunch georganiseerd voor onze leden om de onderlinge band te verstevigen.
KNZV1Kort daarna, in september 2020, werd wederom een lockdown afgekondigd waarna vanaf begin oktober 2020 weer via Zoom werd gerepeteerd. Het Federatiekoor heeft vanwege de pandemie geen concerten of andere optredens kunnen houden in 2020.

Kort voor Kerstmis 2020 hebben alle koorleden en de sympathisanten van het koor een kerstattentie ontvangen waaronder een CD van de kerstconcerten van de afgelopen jaren. Zodoende kon iedereen toch in kerstsfeer komen en genieten van de zang van ons mooie Federatiekoor. Deze attenties werden door bestuursleden en enkele leden persoonlijk thuis bezorgd, hetgeen erg op prijs gesteld werd.

Ook in 2021 heeft het Federatiekoor maandenlang uitsluitend gerepeteerd via Zoom. Slechts een ensemble van ca. 16 zangers heeft enkele keren de Heilige mis opgeluisterd in de kerken van Vaals en Lemiers.
KNZV2Gelukkig konden we op 28 juni 2021 een informatieavond houden voor onze leden op het terras van ons “Heemet”. Onder het genot van een hapje en een drankje konden de vele aanwezige leden weer eens gezellig bijpraten.

In september 2021 hebben we een barbecue gehouden waarbij veel leden aanwezig waren. Het was een gezellig samenzijn, dat we lang hebben moeten missen.

Ook in december 2021 hebben we onze leden en sympathisanten weer kunnen verrassen met een kerstattentie.

En gelukkig, vanaf eind januari kunnen we weer repeteren, weliswaar met inachtneming van de geldende maatregelen maar toch. Het is mooi om elkaar weer te horen en te zien waarbij de gezellige nazit zeker zo belangrijk is. Een groot aantal leden is weer aanwezig bij de repetities.

Als de nieuwe maatregelen zoals deze vanaf februari 2022 van kracht zijn zullen blijven, kunnen we weer onze activiteiten oppakken zoals het jubilarissenfeest, het opluisteren van de Heilige missen, het Ceciliafeest, het kerstconcert en niet te vergeten de uitvoering van Mozart’s Krönungsmesse, door de omstandigheden uitgesteld, maar zeker niet afbesteld.

KNZV3

Bron: KNZV Limburg