In Memoriam - Alexander Schmetz: Beschermheer van KMK Cecilia 1837 Vaals

In Memoriam - Alex SchmetzBestuur, dirigent en leden van het Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 Vaals hebben de droeve plicht U mededeling te doen van het overlijden op 86 jarige leeftijd van zijn beschermheer, de heer Alexander Schmetz, woonachtig en overleden in Rekem-Lanaken (België).

Alex Schmetz was de eerste en tot nu toe de enige beschermheer van het Koninklijk Mannenkoor.

Geboren in Aken en tot 1947 woonachtig in Vaalserquartier, verhuisde het gezin in dat jaar naar Vaals. Van 1952 tot 1958 was hij lid van Cecilia. Vervolgens zocht de jonge ingenieur zijn heil in het Midden Oosten, waar hij grotendeels in de Off Shore werkzaam was. Als directeur van verschillende bedrijven lag zijn werkterrein o.a. in Kuwait, Dubai, Abu Dhabi, Iran en Qatar. In Qatar werd hij door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot honorair consul van het Koninkrijk der Nederlanden, en later geridderd in de Orde van Oranje Nassau.

In 1999 beëindigde hij zijn maatschappelijke carrière en keerde terug naar Nederland. De liefde voor het koor waar hij als jonge man 6 jaar deel van had uitgemaakt, is nooit overgegaan. Vaals bleef een plekje in zijn hart behouden. Reden voor het koor om Alex te vragen om de eerste beschermheer van het koor te worden. Alex voelde zich zeer vereerd en tijdens een plechtige eucharistieviering op 28 augustus 2004 werd Alexander Schmetz officieel als beschermheer in de St. Pauluskerk geïnstalleerd.

Gedurende de vijftien jaar van zijn beschermheerschap heeft Alex Schmetz veel voor het koor betekend. Als een “Pater Familias” waakte hij over het pad dat het bestuur voor de toekomst had uitgezet. Altijd aanwezig, voor zover de gezondheid dat toeliet. Positief ondersteunend, daar waar mogelijk, maar ook kritische vragen stellend, daar waar nodig, maar altijd bescheiden en nooit dwingend. Buiten dit alles bleek hij ook een gevoelige snaar te bezitten, als bij een of ander evenement de penningmeester wat zorgelijk keek. Ook dan was zijn ondersteuning, meestal ten faveure van de leden, zeer welkom.
Bij dit alles was vanuit de achtergrond steeds de ondersteunende kracht van echtgenote Jacqueline voelbaar. Zij stond haar echtgenoot steeds ter zijde.

Ook besefte Alex als geen ander het belang van de sympathisanten groep “Les Amis de Cecile”, waar hij zich dan ook volledig voor inzette.

De plechtige uitvaartdienst voor Alex Schmetz vond plaats op zaterdag 27 juli a.s. om 10.30 uur in de St Pauluskerk te Vaals. Onnodig te vermelden dat het Koninklijk Mannenkoor in de nieuwe samenstelling als Federatiekoor KMK/CCK’74 onder de leiding van dirigent Emmanuël Pleijers zijn beschermheer op een waardige wijze uitgeleide heeft gedaan.