Alexander Schmetz: Beschermheer van KMK Cecilia 1837 Vaals

Alexander SchmetzHet bestuur van Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 Vaals is er in geslaagd een fantastische beschermheer te vinden. Tijdens een plechtige eucharistieviering op zaterdag 28 augustus 2004 is de heer Alex Schmetz officieel als beschermheer in de St. Pauluskerk geïnstalleerd.

Eretitel
Beschermheer zijn is een eretitel. Het is een persoon die boven de partijen staat. Hij behartigt de de belangen van de vereniging en van hem worden de eigenschappen als bewaring, beveiliging, protectie en steunverlening verwacht. Zeker geen gemakkelijk taak.
Binnen Cecilia is men ervan overtuigd dat de heer Alex Schmetz, hiervoor de juiste persoon is en al deze eigenschappen bezit.
Hij is de "eerste" beschermheer van het koor. De heer Schmetz is 1933 in Aken geboren. De familie woonde tot 1947 in Vaalserquartier en verhuisde toen naar Vaals.
Hij was van 1952 tot 1958 lid was van Cecilia en woonde tot 1958 in de Drielandenstad. In 1958 huwde hij Mariette Haan uit Schaesberg.

Snelle carrière
Tijdens een door de T.H. Aken uitgevoerd bodemonderzoek in Athene, waaraan hij meewerkte, ontwikkelde zich bij de heer Schmetz het idee om een uitdaging in het buitenland te zoeken. E.e.a. resulteerde in 1958 in de aanstelling als resident Engineer bij een Amerikaans consultancy bedrijf dat de bouw van een grote graansilo, een havenproject en een spoorlijn in Basrah begeleidde. Hierna stapte Alex Schmetz over naar de Off Shore industrie, die in die landen toen goed op gang kwam. Hier heeft hij 38 jaar lang, als directeur bij twee verschillende bedrijven leiding gegeven. Voornamelijk lag zijn werkterrein in de Persische Golf, o.a. in Kuwait, Quatar, Dubai, Abu-Dhabi en in Iran. In Quatar is hij honorair Consul geweest voor Nederland, een functie waarvoor hij door de koningin geridderd werd.

Terug in Nederland
In 1999 beëindigde hij zijn maatschappelijke carrière en keerde terug naar Nederland, waarmee hij al die jaren een goede band onderhield. Op de allerlaatste buitenlandse dag trof hem onverwachts een zeer zware slag door het plotselinge overlijden van zijn echtgenote. Vaals heeft altijd een bijzonder plekje in het hart van de heer Schmetz blijven houden en de zogenaamde "Heimatliebe" heeft hij bij zijn Europese bezoeken nimmer onder stoelen of banken heeft gestoken.
Reden voor het koor om Alex te vragen beschermheer van Cecilia te worden. Na al die drukke zakenjaren woont hij thans met zijn huidige echtgenote Jacqueline in Maastricht.

De feestelijkheden
Zaterdag 28 augustus 2004 was het zover. De heer Alex Schmetz is vanaf deze dag beschermheer van het zijn Mannenkoor. Het koor waarin hij zelf als jongeling 6 jaar bij heeft gezongen en nooit helemaal heeft kunnen vergeten. Ook niet in de 43 jaar dat hij in het buitenland verbleef.
De feestelijkheden van de installatie begonnen met een plechtige eucharistieviering in de St. Pauluskerk te Vaals, waar Pastoor Broekhoven samen met emeritus pastoor Heynen uit Holset en goede vriend van de beschermheer de mis celebreerden.
De heer Alex Schmetz en zijn echtgenote Jacqueline namen plaats op de voor hen, in de kerk gereserveerde bank en uiteraard stonden de "Zenger" van KMK Cecilia 1837 op het koor klaar om hem, onder leiding van dirigent Bart Kockelkoren en met begeleiding op het orgel door Emmanuël Pleyers, toe te zingen.
Op verzoek van de beschermheer werd de Missa Brevis van componist en oud koordirigent Mathieu Prange gezongen, aangevuld met diverse andere mooie koorwerken.
Gezien de vele reacties bleek e.e.a. bijzonder in de smaak te zijn gevallen bij zowel beschermheer als bezoekers.
Na de mis was er een gezellig samenzijn in de zaal van restaurant Suisse te Vaals, waar de installatie van Alex Schmetz als beschermheer van het Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 Vaals plaatsvond en gevierd werd. Peter Schillings memoreerde in zijn toespraak dat het nog niet eerder in de 167 jarige geschiedenis van het koor was voorgekomen dat het koor een beschermheer had en dat hij het een grote eer vond om Alex Schmetz als eerste beschermheer te mogen installeren. Hij zei tevens ervan overtuigd te zijn dat het koor de juiste beschermheer heeft gevonden, die door zijn onafhankelijke opstelling, bijzondere interesse en heldere kijk op zaken, in de toekomst voor het koor een grote steun zal zijn. Vervolgens werd de beschermheer een zeer toepasselijk cadeau aangeboden in de vorm van een fotocollage waarin de verbondenheid tussen hem en Cecilia wordt getoond. Zijn echtgenote deelde uiteraard in alle feestelijkheden.
Hierna sprak de heer Ton Ooms, als vertegenwoordiger van "le comité de patronage" van de sponsorenvereniging "Les Amis de Cècile" de nieuwe beschermheer toe en zei, dat zoals hij Alex Schmetz had leren kennen, hij er van overtuigd was dat het koor geen betere beschermheer had kunnen vinden. Niet onvermeld mag blijven dat er door hem ook zorgelijke bewoordingen werden geuit en dan met name voor wat betreft de continuïteitsproblemen, waarin de meeste mannenkoren op dit moment verkeren. De aanwas van nieuw bloed binnen het koor verdient de volle aandacht en de nodige inspanningen.
Onder het genot van een drankje, in een gezellige sfeer met zang en muziek en een overheerlijk en goed verzorgt, door de beschermheer aangeboden buffet, werd de avond verder doorgebracht.
Het koor met hun eigen solisten Peter Schillings en Wim Cordewener zongen voor de beschermheer en de aanwezige gasten diverse stukken uit hun grote repertoire, hier en daar ondersteund door een accordeonist die perfect aanvoelde, wat hij op een avond als deze ten gehore moest brengen.
Al met al een heerlijke en ongedwongen gezellige avond, die wij niet snel zullen vergeten.en die in de annalen van KMK Cecilia 1837 op een speciale memorering kan rekenen.